Asistent alegere clesti / cleme / gafe de manevrare , ridicare

Transport met één klem

Transport met twee klemmen

Transport met een traverse

Transport with one clamp

Transport with two clamps

Transport with an equalizing beam

Van horizontaal naar verticaal

Scheepsbouwsecties

Transport van vaten/ketels

Transport from horizontal to vertical position

Transport of shipbuilding sections

Transport of drums/vessels